Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Kære nyhedsbrevsmodtager, foredragsgæst, klient og workshopdeltager.

Som følge af ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), har jeg opdateret min virksomheds privatlivspolitik.

Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg ved, at jeg beskytter de oplysninger, du deler med mig – uanset om du modtager mit nyhedsbrev, er på et kursus hos mig eller køber noget i min webshop på www.daisylovendahl.dk. Min databeskyttelsespolitik vil løbende blive opdateret, så den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og tilpasset min måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på [email protected]

 

 1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
  Daisy Løvendahl // Forfatter & Personlig rådgiver er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Mine kontaktoplysninger er:

Daisy Løvendahl
CVR-nr.: 27031498
Telefon: 51940710
Mail: [email protected]

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Jeg registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:
 • Nyhedsbreve, Fornavn og e-mailadresse
 • Webshopkøb af fysiske eller onlineprodukter: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer så jeg for eksempel kan sende dig en bog
 • Klient og workshopdeltager: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

Formålet med registreringen og behandlingen af oplysningerne er som følger:

 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til mit nyhedsbreve sker således, at jeg kan sende dig relevant information.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med køb/tilmelding i webshop sker så jeg kan levere din vare og for at kunne yde dig service i tilfælde af problemer med leveringen.
 • Registrering af kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til samtaleforløb og workshops, uddannelser mv. sker så jeg kan sende dig information om forløbet/workshoppen og faktura samt til internt overblik.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

 • Når jeg anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

 • Som nævnt ovenfor sker behandlingen af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af mine opgaver for dig.
 1. Kategorier af personoplysninger
  Jeg behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
 2. Modtagere eller kategorier af modtagere
  Jeg videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale. I tilfælde af køb af fysiske varer i webshoppen overdrager vi dine kontaktoplysninger til det transportfirma, der skal levere varerne.
 3. Opbevaring af dine personoplysninger
  Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger jeg vægt på, hvor længe jeg har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, jeg gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

 

 1. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig på [email protected]

 1. Hvordan sikrer jeg dine personlige oplysninger?
  Jeg har indført passende tekniske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at dine personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Derfor har kun de samarbejdspartnere, der reelt har behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, adgang til disse.
 2. Kontakt og klage
  Hvis du ønsker at indgive en klage eller er bekymret for, hvordan jeg anvender dine personoplysninger, bedes du i første omgang kontakte mig, således at vi kan finde en løsning på dit problem hurtigst muligt.

Du kan kontakte mig på [email protected]

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

… … … … … … …

Denne politik er gældende fra den 25. maj 2018.