Ugepraksis for par

kr. 79,-

Ugepraksis er et redskab til at udleve jeres værdier og kontinuerligt pejle efter det, som I ønsker skal fylde i livet.  Det gode liv leves ikke ved, at I har mange ideer om, hvad det er. Det leves ved, at I hele tiden handler på jeres værdier og får taget tid til det, som betyder mest for jer.

”Vi har fået bedre uger sammen, fordi vi taler om, hvad vi gerne vil.” – Louise og Michael.

Har du spørgsmål?
Send en mail på [email protected], eller ring på +45 51 94 07 10