Ugepraksis

kr. 79,-

Ugepraksis er et redskab til at udleve dine værdier og kontinuerligt pejle efter dit livsformål. Når dine vigtigste strategier bliver en praksis, får de det fokus, som de fortjener. Det gode liv leves ikke ved, at du har mange ideer om, hvad det er. Det leves ved, at du hele tiden handler på dine værdier og bruger dine styrker.

”Jeg har fået mere overskud og følelsen af at bruge min tid rigtigt efter jeg er begyndt at lave ugepraksis” – Helle

Har du spørgsmål?
Send en mail på [email protected], eller ring på +45 51 94 07 10