Metakort

kr. 1.200,-

Da jeg har en meget høj standart for, hvordan de ting jeg præsenterer mine klienter for skal være, har jeg valgt selv at designe og producere mine egne redskaber i samarbejde med Ditte Gantriis. Efter at have brugt dem i min egen forretning gennem flere år, vil jeg gerne dele dem med flere.

Alle kortene i serien er produceret i Danmark med omtanke for miljøet. De sendes senest 2 dage efter dit køb. Gratis porto.

Metakortene er et sæt billedkort med 140 fotos. De er designet til at åbne for kreativitet, danne visioner og klarhed over prioriteter. Når der knyttes billeder til ord, sker der en forankring i følelserne, og der tales til metaperspektivet. Billederne kan desuden fungere som metaforer og støtter godt op om både erkendelses- og innovationsprocesser ved at bevæge os fra umiddelbare tanker til nye perspektiver.

Har du spørgsmål?
Send en mail på [email protected], eller ring på +45 51 94 07 10