Værktøjer

Da jeg har en meget høj standart for, hvordan de ting jeg præsenterer mine klienter for skal være, har jeg valgt selv at designe og producere mine egne redskaber i samarbejde med Ditte Gantriis. Efter at have brugt dem i min egen forretning gennem flere år, vil jeg gerne dele dem med flere. Derfor kan du nu købe mine 2 mest bruge værktøjer: Metakort og Styrkekort.

Styrkekort

Alle kortene i serien er produceret i Danmark med omtanke for miljøet. De sendes senest 2 dage efter dit køb. Gratis porto. Sættet med styrkerne indeholder 26 kort. De 24 styrker fra VIA Institute on Character samt en oversigt over de 6 dyder og et indekskort med en kort forklaring.

Kun kr. 129,-

Metakort

Metakortene er et sæt billedkort med 140 fotos. De er designet til at åbne for kreativitet, danne visioner og klarhed over prioriteter. Når der knyttes billeder til ord, sker der en forankring i følelserne, og der tales til metaperspektivet. Billederne kan desuden fungere som metaforer og støtter godt op om både erkendelses- og innovationsprocesser ved at bevæge os fra umiddelbare tanker til nye perspektiver.

kr. 1.200,-