video om at slutte fred

Slut fred med dit fuck-up

Der er ingen mennesker, som går gennem livet uden at fucke op. Nu gjorde du det. Som ordsproget siger: Det er menneskeligt at fejle, men det er guddommeligt at tilgive. Og hvis du vil tillade, at jeg broderer lidt videre på de ældgamle ord, vil jeg tilføje: sig selv. Det er også guddommeligt at tilgive sig selv. Du kan ikke styre, om andre tilgiver dig, men du kan slippe din egen dom over dig og gå i gang med at hele din smerte og bruge din energi på noget mere konstruktivt end selvhad. Tro mig. Verden har ikke brug for endnu en kvinde, der bruger al sin energi på at hade sig selv for sine fejl.